Edition Wissenschaft


Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego

Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmuŚwiat zmian umożliwia nowej odmianie kapitalizmu zdobywanie coraz większej władzy i wpływów. Poprzez rozwój technologiczny kapitalizm w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i indywidualne, a jego mechanizmy nie zostały dotychczas jasno określone.

Luka ta zamyka model kapitalizmu behawioralnego, który daje przybliżoną strukturę, która powinna umożliwić ogólną dyskusję.

Monografia ta składa się z wcześniejszych publikacji publicystycznych i naukowych i uzupełnia je częściami dyskusji.


 

Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego

Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu

  • Andreas Herteux  
  • 120 Seiten
  • ISBN-Paperback: 978-3-948621-05-6
  • In 9 Sprachen erhältlich 
  • Polnische Version
  • EUR 9,99 (Paperback)

 


Überall erhältlich